Zone 4: Hakhoutbos en windsingel

 

Deze slideshow vereist JavaScript.

Zone 4 bestaat uit een windsingel en een hakhoutbosje. De singel is ruim 20 jaar geleden aangeplant en bestaat uit inheemse soorten waaronder zomereik, els, berk, hazelaar en verschillende struiken. Op de slootkant staan knotwilgen waarvan we de takken en bladeren gebruiken als geitenvoer. Begin 2015 hebben we een hakhoutbosje aangeplant met voornamelijk tamme kastanje, wintereik en acacia. We halen al het brandhout dat we nodig hebben om ons huis te verwarmen uit de windsingel. In de toekomst zullen we naast geriefhout ook een deel van ons brandhout uit het hakhoutbos halen.Zone 4