Toekomstplannen

Begin 2018 heb ik met de ervaring en kennis die we de afgelopen jaren tijdens het aanleggen en onderhouden van het systeem hebben opgedaan een nieuwe versie van het ontwerp gemaakt. Hieronder vind je de laatste versie van het ontwerp voor ons land. Ik heb geprobeerd te visualiseren hoe de optimale situatie er over 50 jaar uit zou kunnen zien. Dit heeft geleid tot een aantal grote veranderingen ten opzichte van het vorige ontwerp. De komende jaren zullen we hier langzaam naar toe werken.

Zone 0, 1 en 2

Permacultuur ontwerp zone 1 & 2

Huis

Het huis is het centrale punt van energie in het ontwerp. De zuidkant van het huis is geoptimaliseerd voor passieve verwarming door de zon, hierdoor vermindert de energiebehoefte van het huis en ontstaat een prettig leefklimaat. Energiestromen vanaf het huis worden gebruikt om de productiviteit van de omgeving te verhogen, door het gebruik van keukenafval in een composteersysteem met kippen, een composttoilet, een rietbedfilter voor grijswater en het opvangen en opslaan van regenwater waarvan de overloop als passieve irrigatie dient. Het huis is ook belangrijk voor het verwerken van voedseloverschotten in de zomer zodat het met verschillende conservatietechnieken te bewaren is voor gebruik in de winter.

Om het huis

De zuid- en westelijke windkering is zo ontworpen dat harde wind wordt tegengehouden terwijl de winterzon het huis nog steeds kan bereiken. Tussen de windkering en het huis ligt een zwemvijver. De zwemvijver ontvangt overschotten van het regenwater-opvangsysteem van het huis en loopt zelf weer over naar de poel ernaast. De zwemvijver verbetert het microklimaat aan de zuidkant van het huis en de aangebouwde kas door reflectie van zonlicht. Om het huis zijn zitplekken met verschillende microklimaten om door de seizoenen heen comfortabele plekken te hebben voor ontspanning. Tegelijkertijd verhogen ze het bewustzijn van en de interactie met de omliggende tuin. Aan de achterkant van het huis bevindt zich een balkon met uitzicht over het hele land, een mooi observatiepunt en handig om zicht op de dieren te houden. De ondergrondse regenwateropslagtank dient tevens als terras. De tuin aan de westkant van het huis ontvangt meer wind en schaduw. Deze tuin is aangeplant met vaste planten waarbij de nadruk ligt op medicinale kruiden en fruit. Naast de oprit zijn parkeerplaatsen en ruimte voor opslag van materialen. Er is goede toegang voor het leveren en opslaan van materialen zoals bouwmaterialen, compost, brandhout of mulch.

Moestuin

De intensieve moestuin in zone 1 ontvangt de hele dag zon en voorziet in het overgrote deel van de groenten en kruiden voor de bewoners. De moestuin ligt tussen het huis en de poel/eetbare bostuin zodat van beide kanten interactie mogelijk is door zowel mensen als wilde dieren voor onderhoud, bemesting, ziekte- en plaagbeheer. Groentebedden hebben een standaard breedte voor efficiënt onderhoud en planning. Ook kunnen ze op deze manier eventueel met een kippentractor bewerkt worden. Graspaden hebben ook een standaard breedte zodat ze eventueel met een konijnentractor gemaaid kunnen worden.

Opkweekkas en kippenhok

De opkweekkas in zone 1 is verlaagd onder de grond en kan verwarmd worden met een rocket mass heater zodat het er niet vriest. De gewassen worden geteeld in “wicking beds” voor een goede watervoorziening met weinig werk. De kas wordt gebruikt voor vroege plantopkweek, het telen van wintergroenten, warmteminnende zomergroenten en als plek om van de winterzon te genieten. Tegen de achterkant van de kas zit een kippenhok met ren waarin keukenafval en plantenresten van kas en tuin gecomposteerd worden. De kippen helpen bij het composteren en halen hier tegelijkertijd een deel van hun voedsel uit. De compost wordt gebruikt in de kas en de moestuin. De kippen kunnen toegang krijgen tot een voedselbos in zone 2 dat verdeeld is in meerdere stukken zodat de vegetatie goed kan herstellen van de impact die de kippen hebben. Dit voedselbos is zo ontworpen dat het voedsel produceert voor mensen, wilde dieren en de kippen.

Kapschuur

Naast de kas staat een kapschuur met werkplaats. De zuidelijke oriëntatie van de kapschuur creëert een ideaal microklimaat voor verschillende activiteiten zoals: bouwprojecten, zitplek, verwerken en opslag van verschillende producten enz. Op de kapschuur liggen zonnepanelen en staat een kleine windmolen die zowel op het net als op accu’s zijn aangesloten. Op deze manier is er zonodig een off grid stroomvoorziening. Achter de kapschuur staan vaten voor regenwateropslag waarvan het water wordt gebruikt voor de kas, dierenverblijven en waarvan de overloop naar het voedselbos wordt geleidt. Achter de kapschuur zijn ook compostvakken voor het composteren van mest uit de composttoilet.

Hooibarg

Naast de kapschuur staat een hooibarg met dierenverblijven en plek om te melken. De stal geeft toegang tot een uitloopweide en van daaruit naar de weides in zone 3. De uitloopweide kan in de winter gebruikt worden als de zone 3 weides niet gebruikt worden. Ook kunnen er takken met blad van snoeiwerkzaamheden in worden gegooid als aanvulling op de voeding van de dieren.

Poel en eetbare bostuin

Naast de moestuin ligt een poel die water ontvangt van de overloop van de zwemvijver. De vijver levert habitat voor nuttige organismen en kan gebruikt worden voor de teelt van eetbare waterplanten. Naast de poel ligt een eetbare bostuin. Naast voedselproductie dient deze bostuin ook als habitat voor nuttige organismen en het kweken van eetbare paddenstoelen.

Zone 3, 4 en 5

Permacultuur ontwerp zone 3,4 & 5

Voedselbosweide

Zone 3 is een voedselbosweide. Fruit, noten en voederbomen en struiken zijn in rijen aangeplant waartussen begraasd kan worden. Over het midden van het land loopt een wadi die via een greppel met poelen de drogere en zandigere delen van het land met elkaar verbind. De overloop van de poel in zone 2 en het rietbedfilter komen uit op deze wadi. Hierdoor worden de droge delen van het land vochtiger terwijl natte delen beter draineren. Tijdens droge periodes kan het energieoverschot van de zonnepanelen en/of windmolen gebruikt worden om water uit een bron in de wadi te pompen en zo het land vochtiger te maken. De begrazing wordt zo gepland dat het de vruchtbaarheid, bodemstructuur en waterhoudend vermogen van de bodem verbeterd. Droogteminnende fruitbomen en struiken staan op de bult van de wadi. Het deel van zone 3 dat het dichtst bij het huis ligt is zo ontworpen dat er meer zon invalt. Hierdoor is het voor meerdere doeleinden geschikt zoals: weide, hooiland, tuinderij, kassen, bomenopkweek of kampeerplek.

Hakhoutbos en zone 5

Zone 4 ligt op het achterste deel van het land en is aangeplant als hakhoutbos en levert brandhout, constructiehout, geriefhout, noten, eetbare planten en paddenstoelen. De noordelijke punt van het land, waaronder de achterste wadipoel en een klein rietland vormen samen de zone 5. Het is een plek waar wilde dieren relatief ongestoord kunnen schuilen.
Dit ontwerp kan voorzien in de meeste behoeften van de bewoners op een manier die de gezondheid en biodiversiteit van het land ten goede komt. Het ondersteund een gezonde, harmonieuze en regeneratieve levensstijl. Een strategische en geleidelijke uitvoer van het ontwerp is noodzakelijk om financiële middelen en beheercapaciteit niet te overvragen. Wanneer het systeem in volle productie is zal het veel meer produceren dan de bewoners nodig hebben en kan het een aanwinst zijn voor de omgeving door de overvloed aan voedsel, kennis, vaardigheden en andere hulpbronnen te delen.